The Game Development Method by Mark Cerny

During one hour, Mark talked about his game development approach, setting proper goals and strategy for pre-production, production, and gameplay testing. The core is to define what is publishable first playable for the end of the pre-production and differs macro and micro design.  What is more, he’s arguing with some common myths and mistakes made

Read More

Producer’s Diary – Real Boxing post-mortem

Pracując przez kilka lat w Vivid Games nietrudno było nie mieć styczności z marką Real Boxing. Miałem okazję pracować przez jakiś czas zarówno przy wersji na platformę Android, iOS, czy też PS Vita, ale największym i najciekawszym wyzwaniem było przygotowanie wersji Mac i PC. Z tych kilku miesięcy pracy wyciągnąłem kilka wniosków, które mogą przydać

Read More