Krzychowi działa Troll. Czekamy na kurtkę.

[6:06 CDProjekt RED]


Damian Zapał